Profil spoločnosti:


1. ZNAD Košice a. s. ponúka nasledujúce služby:

  • zasielateľstvo,
  • predaj štrkopieskov a stavebného materiálu,
  • servis nákladných automobilov,
  • prenájom nákladných automobilov a nehnuteľností,
  • predaj motorovej nafty
  • predaj autopríslušenstva
  • parkovacie služby
  • sprostredkovanie obchodu a služieb