Kontakt:


Juraj Pavlík - predseda predstavenstva

Telefón: +421905281202  E-mail: pavlik.und03@gmail.com


Ing. Starinec Tomáš - predseda dozornej rady

Telefón: +421905491429   E-mail: starinec.und03@gmail.com


Ing. Spišáková Mária - člen dozornej rady   

E-mail :spisakova.und03@gmail.com